movable xml image gallery

Thư viện này có thể tải hình ảnh từ tệp xml và bạn có thể xoay, thay đổi kích thước và di chuyển hình ảnh.

Trước tiên hãy tạo một Movie Clip mới và vẽ một hình vuông mà chúng ta sẽ sử dụng làm khung cho bức tranh của chúng ta.

Nó có thể giống như bất cứ điều gì bạn muốn chắc chắn rằng nó chứa một số màu bên trong, ngay cả khi màu sắc của nó giống như nền vì vậy bởi vì bộ nạp chúng tôi sẽ sử dụng vảy hình ảnh và có vẻ như có lỗ nếu hình ảnh không phải là bình phương .

Bây giờ đặt một thành phần loader bên trong hình vuông của bạn và đặt tên cho nó là “Pic”.

 

Sau đó, thêm một hộp văn bản động với tên dụ “phần trăm” ở giữa hình vuông.

Nó sẽ hiển thị tiến trình tải hình ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *