Các công cụ tìm kiếm từ khóa

Công ty thiết kế Website chuyên nghiệp

Các công cụ tìm kiếm từ khóa

Chỉ mục của công cụ tìm kiếm có nghĩa là khi bạn tìm kiếm trang web của bạn trên công cụ tìm kiếm nó cho thấy kết quả có trang web của bạn trong danh sách các kết quả công cụ tìm kiếm. Các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, MSN sử dụng phần mềm được gọi là trình thu thập thông tin để tìm các trang web cho kết quả tìm kiếm của họ. Một số trang như, giỏ mua hàng và kết quả tìm kiếm từ tìm kiếm nội bộ ngăn không cho trình thu thập dữ liệu thu thập dữ liệu. Để xếp hạng tốt về công cụ tìm kiếm, trước tiên bạn nên được lập chỉ mục trong công cụ tìm kiếm. Bây giờ tôi sẽ cho bạn biết cách lập chỉ mục trang web của bạn trong Google bằng 24 giờ? Đi đến công cụ tìm kiếm của Google và nhập từ khóa của trang web, hãy nói nó là “tiếp thị trên internet” và tìm kiếm nó, bạn sẽ thấy một danh sách các kết quả tìm kiếm của Google. Truy cập mỗi trang web và nhận thấy trang xếp hạng của trang. Tìm trang web của trang xếp hạng 5 trở lên và tìm kiếm trang liên kết của trang (tôi sẽ cho bạn biết liên kết là gì sau đó). Liên hệ với trang web để nhận liên kết đến trang web của bạn từ một trang web xếp hạng cao và đổi lại bạn sẽ đặt liên kết của họ trên trang web của bạn. Nếu bạn sẽ có thể đặt liên kết của bạn trên trang web của họ để của bạn sau đó bạn sẽ được lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm một cách nhanh chóng. Nếu bạn có thể có được 1 liên kết từ một trang web của PR5 đến trang web của bạn thì bạn sẽ được Google lập chỉ mục trong vòng 3 ngày. Tương tự nếu bạn nhận được liên kết trên PR6 thì bạn sẽ được Google lập chỉ mục trong vòng 24 giờ. Nếu bạn có trang web của riêng bạn của PR cao sau đó đặt liên kết của trang web mới của bạn và được lập chỉ mục trong công cụ tìm kiếm. Khi công cụ tìm kiếm của Google lập chỉ mục trang web của bạn thì bạn có thể xóa liên kết khỏi trang web PR cao của bạn.  Đây là phương pháp đơn giản để lập chỉ mục trên một công cụ tìm kiếm, nếu bạn có một trang web tốt trong mọi khía cạnh. Đôi khi một trang web được gửi trong một công cụ tìm kiếm nhưng nó không được lập chỉ mục bởi công cụ tìm kiếm hoặc phải mất một thời gian dài để lập chỉ mục nó. Có nhiều lý do khiến trang web không được lập chỉ mục trong công cụ tìm kiếm. Một số trong số đó là:

  • Nên có đủ thời gian cho các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục các trang web của bạn và trang web của bạn không nên đã được lập chỉ mục. Các công cụ tìm kiếm khác nhau có thời gian khác nhau để lập chỉ mục, thường từ một đến tám tuần. Các công cụ tìm kiếm như Altavista, Yahoo và Inktomi cung cấp dịch vụ bao gồm trả tiền để lập chỉ mục một trang web nhanh chóng trong cơ sở dữ liệu của nó. Nó không đủ để gửi trang web của bạn trong một công cụ tìm kiếm để được ở đầu kết quả tìm kiếm.
  • Trước khi gửi trang web của bạn để công cụ tìm kiếm, bạn nên tải lên các trang web của bạn hoàn toàn. Một số công cụ tìm kiếm không chỉ mục các trang mà không được liên kết từ trang chủ. Trang chủ của bạn nên liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với các trang web khác. Nếu một trang web không được liên kết từ trang chủ thì công cụ tìm kiếm có thể coi nó như một trang không quan trọng.
  • Hầu hết các công cụ tìm kiếm không chỉ mục văn bản nhúng trong các tệp hình ảnh hoặc đa phương tiện và thông tin được tạo ra bởi các tệp tin Java, tệp Flash hoặc mã XML.
  • Các trang của bạn không nên mất nhiều thời gian để tải và không nên phức tạp. Thời gian trôi qua là có thể trước khi nhện có thể lập chỉ mục văn bản. Giữ cho các trang của bạn nhỏ và nhanh chóng trong việc tải cho khách truy cập và lợi ích của công cụ tìm kiếm. Hầu hết các quản trị web đề xuất kích thước trang web của bạn là 50kb trở xuống.
  • Nếu bạn đang sử dụng khung hình cho nội dung trang web của mình thì nó có thể gây ra vấn đề với bài nộp. Có thể là chỉ mục công cụ tìm kiếm một phần của trang web của bạn nhưng không phải là khung khác. Vì vậy hãy thử phát triển các menu không có khung hoặc thiết kế trang web vì chúng là công cụ tìm kiếm thân thiện.
  • Không thể các công cụ tìm kiếm chỉ mục trang web yêu cầu mật khẩu hoặc đăng ký. Nhện công cụ tìm kiếm không thể cung cấp mật khẩu hoặc quá trình đăng ký hoàn chỉnh bằng cách điền vào mẫu đăng ký. Nhện công cụ tìm kiếm không thể đọc các trang động để họ bỏ qua các trang đó. Nếu có bất kỳ biểu tượng đặc biệt trong URL thì các công cụ tìm kiếm có thể bỏ qua nó. Vì vậy, các trang của bạn nên được đơn giản và tĩnh để dễ dàng lập chỉ mục. Nó không có nghĩa là nếu bạn sử dụng một số kịch bản trong trang web của bạn thì trang của bạn sẽ không được lập chỉ mục hoặc hạ xếp hạng của bạn. Nhưng kịch bản này không phải là quá hấp dẫn khi công cụ tìm kiếm bỏ qua mã JavaScript và đọc trang còn lại.
  • Một số công cụ tìm kiếm cho tầm quan trọng của các liên kết bên ngoài. Các công cụ tìm kiếm chỉ mục trang chủ của bạn; các trang khác không được lập chỉ mục cho đến khi bạn nhận được một hoặc nhiều liên kết từ các tên miền khác. Để lập chỉ mục trang web của bạn nên có liên kết bên ngoài trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó trở nên dễ dàng để có được lập chỉ mục, ở lại lập chỉ mục để đạt được thứ hạng hàng đầu. Vì vậy, gửi trang web của bạn trong thư mục chính đầu tiên để có được danh sách trong công cụ tìm kiếm.
  • Nhiều công cụ tìm kiếm không liệt kê các trang web được lưu trữ trên các máy chủ miễn phí như địa lý hoặc chỉ số trang hạn chế các trang của những trang web miễn phí. Vì vậy, bạn nên chuyên nghiệp và mua tên miền của riêng bạn từ một máy chủ web tôn trọng. Bởi vì lưu lượng truy cập, được tạo ra từ các công cụ tìm kiếm, có giá trị hơn từ chi phí mà bạn tiết kiệm bằng cách nhận được một dịch vụ lưu trữ miễn phí cung cấp. Máy chủ web miễn phí thường không đáng tin cậy và họ buộc phải hiển thị biểu ngữ, mà gửi khách truy cập đi.
  • Nếu máy chủ web của bạn không đáng tin cậy thì nó có thể tạo ra vấn đề trong việc lập chỉ mục trang web của bạn. Giả sử khi nhện công cụ tìm kiếm truy cập trang web của bạn nhưng trang web của bạn không phản hồi thì bạn sẽ không được lập chỉ mục. Nhưng nếu bạn được lập chỉ mục và nhện duyệt lại trang web của bạn nhưng trang web của bạn id xuống do không đáng tin cậy của máy chủ lưu trữ của bạn sau đó trang web của bạn có thể được gỡ bỏ từ cơ sở dữ liệu của họ. Vì vậy, giữ một mắt chặt chẽ trên dịch vụ máy chủ web của bạn và thời gian hoạt động.
  • IP của trang web của bạn phải là duy nhất vì nếu bạn chia sẻ IP với một trang web khác trên cùng một máy chủ thì IP của bạn có thể bị cấm do kết quả của một trang web khác đã làm.