Thuê web hosting chất lượng cao

Công ty thiết kế Website chuyên nghiệp

Tại sao phải thuê Web Hosting?

Web Hosting là những máy tính chứa nội dung trang web, dịch vụ mail, ftp,… luôn có một địa chỉ IP cố định. Các máy tính này khác máy tính bình thường ở chỗ nếu bạn truy cập vào internet như thông thường hiện nay thông qua các IPS (Internet Service Provider – Nhà cung cấp dịch vụ Internet) thì địa chỉ IP của máy bạn luôn bị thay đổi. Do vậy để trang web của bạn được người dùng biết đến thì cần có Web Hosting để chứa website – đảm bảo người sử dụng Internet sẽ truy cập được từ bất kỳ máy tính nào.

Thuê Web Hosting cần quan tâm những tính năng nào?

Web Hosting phải được người quản trị hệ thống chăm sóc, cập nhật, bảo dưỡng để tránh các rủi ro về mặt kỹ thuật cũng như vấn đề an ninh.

Chọn dung lượng web hosting phù hợp vào mục đích của website, có khả năng lưu trữ đầy đủ các thông tin, dữ liệu, hình ảnh… của Website.

Bạn có thể ước lượng lượng truy cập vào Website của bạn, từ đó chọn Web Hosting có bandwidth (băng thông) phù hợp để đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin của Website.

Web Hosting phải hỗ trợ truy xuất máy chủ bằng giao thức FTP, giúp cập nhật thông tin.

Web Hosting nên được hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ E-mail: POP3 E-mail, E-mail Forwarding, DNS…

Có giao diện quản lý để quản lý website, các tài khoản FTP, Email… dễ dàng

Web Hosting không bị chèn banner quảng cáo của nhà cung cấp.